خرید اکانت ماهواره خرید شیرینگ اینترنتی

خرید اکانت ماهواره خرید شیرینگ اینترنتی

اکانت فوراور ، اکانت جیشیر، اکانت طلایی، اکانت vip, فانکم، یوروکم، بلوکم و… نام هایی است که فروشندگان برای خود انتخاب می‌کنند.

باید بدانید که تمام اینها اسم هستند و همشون سیسیکم هستند پس با نام های این چنینی گول یکسری اشخاص سودجو را نخورید.

جهت تمدید اکانت رسیور باید اطلاعات از فروشنده دریافت کنید و وارد رسیور کنید.

یکسری از عزیزان هم بدنبال کد قفل شکن یا کدشکن در اینترنت بدنبال همین اکانت سیسیکم هستند😊