کانال آشپزی food network بهترین شبکه پخت غذا در ماهواره هاتبرد

کانال آشپزی food network بهترین شبکه پخت غذا در ماهواره هاتبرد به همراه اعلام فرکانس.

محبوب‌ترین شبکه ای که 24 ساعته آموزش و نحوه پخت غذاهای اروپایی و دیگر کشورهای دنیا را به نمایش می‌گذارد.

این کانال کارتی بوده و فقط با خرید اکانت سیسیکم قابل بازگشایی و مشاهده میباشد.

متأسفانه فعلا در ماهواره یاهست و یوتلست کانال رایگان آشپزی نیست food network تنها شبکه بین المللی است که با اکانت بازگشایی می‌شود.