شبکه های پخش کننده فوتبال مقدماتی جام جهانی 2022

شبکه های پخش کننده فوتبال مقدماتی جام جهانی 2022 کشور قطر – اروپا ، آسیا ، آمریکا و آفریقا از ماهواره.

یاهست ، هاتبرد ، ترکست ، بدر ، یوتلست 7a و 16 درجه شرقی، آستارا 19 و 23 درجه شرقی ، نیلست همگی از بازی‌های مقدماتی جام جهانی پشتیبانی می‌کنند.

لیست این شبکه ها که همگی کارتی هستند و فقط با اکانت سیسیکم قابل دریافت هستند در سایت قرار گرفت.

این مسابقات در سال 2021 شروع شده تا کشورهای برتر بتوانند در مسابقات جام جهانی قطر راه پیدا کنند.

کشور ایران نیز در این مسابقات حضور دارد که امیدواریم بتواند به این جام دست پیدا کند و مثل همیشه چیزی کم نگذارد😊

شبکه هایی که مقدماتی جام جهانی 2022 را پخش می‌کنند زیاد هستند و از مسابقات قاره اروپا ، آسیا،. آمریکا و آفریقا پشتیبانی می‌کنند.

ماهواره های هاتبرد – بدر – آستارا – یوتلست – نیلست – ترکست – آموس – یاهست همگی دارای کانال های کارتی هستند که اگر تحت شیرینگ باشند براحتی با سی سی کم قابل دریافت هستند