فرکانس شبکه من و تو (manoto) در ماهواره یاهست

فرکانس شبکه من و تو (manoto) در ماهواره یاهست چیست؟ منوتو1، 2 فرکانس جدید و سیگنال قوی.

متأسفانه این کانال علی رغم ببیننده های خیلی زیادی که در ایران دارد و بیشتر کاربران فقط دیش یاهست را نصب کرده اند اما شاهد دهن کجی شبکه من و تو به کاربران ایرانی است.

کلی ایمیل زدیم و مکاتبه داشتیم که لطفا اگر با ماهواره یاهست مشکل دارید حداق در ترکمنعالم یا موناکوست شبکه بیارید بالا اما کو گوش شنوا😔

فرکانس شبکه من و تو (manoto) در ماهواره یاهست

بله همانطور که متوجه شدید این کانال روی ماهواره یاهست هیچ شبکه و فعالیتی ندارد و سالهاست در یوتلست 7 درجه شرقی فعالیت می‌کند که دلیل آنرا بطور واضح برای هیچکس توضیح نداده است.

وقتی با این همه محدودیت یک شبکه سیاسی به نیاز مردم و طرفداران خود اهمیت نمی‌دهد چطور می‌تواند موفق باشد و حرف هاشون رو فکر مردم تاثیر بگذارد؟

من فقط اتاق خبر و بفرمایید شام با سالومه را نگاه میکنم البته مستندهای خیلی قشنگی پخش میکنه و برنامه های تفریحی و خانوادگی زیادی هم داره اما حیف و افسوس که نیمی از کاربران نمی‌توانند از این برنامه های جذاب استفاده کنند.