لیست شبکه های ورزشی که با اکانت سیسیکم قابل بازگشایی هستند

لیست شبکه های ورزشی که با اکانت سیسیکم و شیرینگ رایگان رسیور قابل بازگشایی هستند کدامند.

باز هم مثل همیشه تنها سایتی هستیم که پیش قدم شدیم و براتون لیست از شبکه های کارتی ورزشی که با اکانت سی سی کم باز می‌شوند آماده ارائه کرده ایم😁

لیست کانال های ورزشی

دوستان توجه کنید برای تهیه این لیست زحمت زیادی کشیده شده است و کانال های معرفی شده همگی پولی و کارتی هستند و فقط با شیرینگ رسیورها و اکانت سیسیکم خریداری شده از سایت گلد سی سی کم قابل پخش هستند.

لذا در صورتیکه از جای دیگری سیسیکم تهیه کرده اید اگر شبکه های داخل لیست باز نمی‌شوند دلیل بر این نمی‌باشد که ما اشتباهی کرده باشیم چون لیست تهیه شده از کانال های ورزشی بدقت و صرف روزها وقت تهیه و آماده ارائه شده است.

لیست برای تمام جهت های ماهواره و فول جهت میباشد لذا کاربرانی که دیش گردان استفاده می‌کنند می‌توانند بر روی همه ماهواره های قابل دریافت در ایران شبکه ها را تماشا کنند.