فوتبال ایران در کدام شبکه ماهواره پخش میشود

فوتبال ایران در کدام شبکه ماهواره پخش میشود؟! لیست فرکانس کانال های پخش کننده مسابقات فوتبال ایران.

هیچ شبکه خارجی به غیر از عربها مانند بین اسپورت امتیاز لیگ قهرمانان ایران را خریداری نمی‌کند.🙄

دلیلش هم واضح است بدلیل تحریم و بی ارزش بودن پول ایران هیچ شرکت یا ارگانی حاضر به سرمایه گذاری نیست.🤑

بگذریم نمیخام بحث را سیاسی کنم اصلا نباید ورزش وارد سیاست بشه و ما هم صحبتی نمی‌کنیم.🤗🤐

فوتبال ایران از کدام شبکه های ماهواره پخش می‌شود 🤔

توصیه من همان شبکه 3 و ورزش میباشد که با گیرنده دیجیتال داخلی براحتی قابل دریافته ضمن اینکه از ماهواره بدر امکان پخش مسابقات زنده و مستقیم فوتبال نیست.😭

چون بین اسپورت از ما شکایت کرده و میگه بابت پخش باید امتیاز خریداری بشود وگرنه حق انتشار و پخش فوتبال ایران با دیگر تیم های خارجی از ماهواره را ندارد.😢

من که خودم عاشق شبکه های خارجی هستم چون سانسور تو کارشون نیست توصیه میکنم با اکانت سی سی کم از کانال های کارتی ماهواره لذت ببرید😊❤️