مقدار مصرف حجم اینترنت سیسیکم چقدر است؟

مقدار مصرف حجم اینترنت سیسیکم در ماه چقدر است؟

میزان مصرفی با استفاده از اکانت سی سی کم بسیار ناچیز است.

بدلیل اینکه شما تصویر را از دیش ماهواره دریافت می‌کنید و فقط کد شبکه ها از طریق سرور براتون ارسال میشه.

چون سرورها در ایران ساخته شده مصرف حجم اینترنت نیم بها و در بعضی اوقات کاملا رایگان است.

بنابراین هیچ جای نگرانی در استفاده از اکانت سیسیکم نداشته باشید و ساعتها کاملا رایگان از شبکه های کارتی ماهواره لذت ببرید.