آیا کیفیت سیگنال دریافتی در فریز و قطعی شیرینگ تاثیر دارد؟

آیا سیگنال و کیفیت دریافتی از دیش ماهواره در قطعی و فریز اکانت سیسیکم و شیرینگ رسیور تاثیر دارد؟

خیلی از کاربران بعد از خرید سیسیکم شکایت دارند که فریز و قطعی داریم و بعد از کلی بررسی متوجه میشویم که کیفیت سیگنال دریافتی اصلا مناسب استفاده برای اکانت سی سی کم نیست.

باید حتما  از دیش با کیفیت و النبی مرغوب استفاده کنیم ضمن اینکه کابل آنتن نیز در افت کیفیت سیگنال دریافتی تاثیر بسزایی دارد.

باید توجه داشته باشید که ماهواره هاتبرد تنها جهتی است که بیشترین ثبات را دارد و اگر شما در شبکه National geographic wild HD فریز دارید شک نکنید مشکل از سمت سرور نیست و شبکه نشنال گرافیک بیشترین ثبات را دارد.